Dorpstraat 50, Oostkapelle

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor www.bakkerijvader.com

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van www.bakkerijvader.com, zoals deze beschikbaar is gesteld door Bakkerij Vader. In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Bakkerij Vader is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Bakkerij Vader.

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Bakkerij Vader te mogen claimen of te veronderstellen. 

Bakkerij Vader streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling.

Leveringstijd: U kunt de bestelling ophalen op de dag waarop u het besteld. Wanneer u het bezorgd wilt hebben dient u dit in overleg met ons te doen.

Herroepingsrecht: U kunt u bestelling 24 uur voor de aangegeven afhaal dag annuleren of wijzigen via de mail: info@bakkerijvader.com  We storten dan het eventueel betaald geld retour.

Klachtenprocedure: We doen er alles aan om u bestelde producten van goede kwaliteit te laten zijn. Mocht u toch klachten hebben dan kunt u die telefonisch (0118-586040) of per mail info@bakkerijvader.com melden. We nemen dan contact met u op en u krijgt de keuze tussen geld retour of een ander/vervangend product.

Bakkerij Vader aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.bakkerijvader.com op deze pagina. 


 
 
 
Map